Bell Schedules

Below are YHS Block Schedules.
Green/White Day Block Schedule Normal Green/White Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:20 AM 9:45 AM 85 min
Split Block 1A 8:20 AM 9:01 AM 41 min
Split Block 2 A 9:04 AM 9:45 AM 41 min
Block 2 9:50 AM 11:20 AM 90 min
Split Block 2A 9:50 AM 10:35 AM 45 min
Split Block 2B 10:38 AM 11:20 AM 42 min
Block 3 11:25 AM 1:25 PM 120 min
Lunch (A) 11:25 AM 11:55 AM 30 min
Lunch (B) 12:10 PM 12:40 PM 30 min
Lunch (C) 12:55 PM 1:25 PM 30 min
Block 4 1:30 PM 2:55 PM 85 min
Split Block 4A 1:30 PM 2:11 PM 41 min
Split Block 4B 2:14 PM 2:55 PM 41 min
Testing/Special Tiger Day Homeroom Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:20 AM 9:15 AM 55 min
Block 1 9:20 AM 10:30 AM 70 min
Split Block 1A 9:20 AM 9:53 AM 33 min
Split Block 2A 9:57 AM 10:30 AM 33 min
Block 2 10:35 AM 11:45 AM 70 min
Split Block 2A 10:35 AM 11:08 AM 33 min
Split Block 2B 11:12 AM 11:45 AM 33 min
Block 3 11:50 AM 1:40 PM 110 min
Lunch (A) 11:50 AM 12:20 PM 30 min
Lunch (B) 12:30 PM 1:00 PM 30 min
Lunch (C) 1:10 PM 1:40 PM 30 min
Block 4 1:45 PM 2:55 PM 70 min
Split Block 4A 1:45 PM 2:18 PM 33 min
Split Block 4B 2:22 PM 2:55 PM 33 min
Tiger Day
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:20 AM 9:35 AM 75 min
Split Block 1A 8:20 AM 8:56 AM 36 min
Split Block 1B 8:59 AM 9:35 AM 36 min
Block 2 9:40 AM 10:55 AM 75 min
Split Block 2A 9:40 AM 10:16 AM 36 min
Split Block 2B 10:19 AM 10:55 AM 36 min
Homeroom 11:00 AM 11:35 AM 35 min
Block 3 11:40 AM 1:35 PM 115 min
Lunch (A) 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Lunch (B) 12:20 PM 12:50 PM 30 min
Lunch (C) 1:05 PM 1:35 PM 30 min
Block 4 1:40 PM 2:55 PM 75 min
Split Block 4A 1:40 PM 2:16 PM 36 min
Split Block 4B 2:19 PM 2:55 PM 36 min
2 Hour Delay Sechedule
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 10:20 AM 11:15 AM 55 min
Split Block 1A 10:20 AM 10:46 AM 26 min
Split Block 1B 10:49 AM 11:15 AM 26 min
Block 2 11:20 AM 12:15 PM 55 min
Split Block 2A 11:20 AM 11:46 AM 26 min
Split Block 2B 11:49 AM 12:15 PM 26 min
Block 3 12:20 PM 1:55 PM 95 min
Split Block 3A 12:20 PM 12:50 PM 30 min
Split Block 3B 1:30 PM 1:55 PM 25 min
Lunch (A) 12:15 PM 12:45 PM 30 min
Lunch (B) 12:50 PM 1:20 PM 30 min
Lunch (C) 1:25 PM 1:55 PM 30 min
Block 4 2:00 PM 2:55 PM 55 min
Split Block 4A 2:00 PM 2:26 PM 26 min
Split Block 4B 2:29 PM 2:55 PM 26 min